Kundupplägg
Uthyrningen avser: * (obligatorisk)

Krävs nyinvestering: * (obligatorisk)
Krävs nyinvestering:UC * (obligatorisk)

Bedöms kund riskfri (se definition högerspalt) * (obligatorisk)
Bedöms kund riskfri (se definition högerspalt)


Har kunden rätt att företräda företaget: * (obligatorisk)
Har kunden rätt att företräda företaget:

Id-kontroll utförd: * (obligatorisk)
Id-kontroll utförd:
Riskklasser UC (risk att gå i konkurs)

Riskklass 5: Mycket låg risk <0,24Riskklass 4: Låg risk 0,25-0,74Riskklass 3: Normal risk 0,75-3,04Riskklass 2: Hög risk 3,05-8,04Riskklass 1: Mycket hög risk >8,05