Information till Arentos kunder

Arento ansvarar för hela kedjan – avtal, leverantörskontakter, beställning, leverans, administration, försäkringar, serviceavtal och återlämning.

Hjälp

I listan till vänster finner ni hjälp med diverse saker som ni kan behöva information kring under er hyresperiod.

KontakT PERSONALBILAR