Besiktning

Nya personbilar besiktigas vart tredje år. Det är du som kör bilen som ansvarar för att besiktningen sker vid rätt tidpunkt.

När det är dags att besiktiga din bil får du en rekvisition från Arento men det är du som hyrestagare som är ansvarig att besiktning blir utförd. Du bokar själv en tid som passar dig hos besiktningsföretaget. Själva rekvisitionen överlämnar du till besiktningsföretaget som i sin tur fakturerar Arento. Arento har kundnummer hos nedanstående företag men du kan välja vilket besiktningsföretag du vill.

Genrebild äng i solsken