Serviceavtal och fordonsvård

Vi på Arento tror givetvis att du tar hand om bilen lika noggrant som om den vore din egen. Service, reparation och löpande fordonsskötsel är förstås en del av detta.

Alla våra personbilar omfattas av fullservice- och reparationsavtal. Din lokala
märkesverkstad utför service och underhållsreparationer om du uppger att bilen
har serviceavtal. Avtalet omfattar inte förbrukningsmaterial mellan servicetillfällena.

Bilinnehavaren måste dock informera verkstaden om att serviceavtal är tecknat för att få reparationen eller servicen utförd. Likaså ansvarar bilinnehavaren för att beställa tid samt lämna bilen för service enligt servicemanualen.

Tvätt och rengöring av bilen sköts löpande av bilinnehavaren och kostnader för detta betalas av denne.

Skador som inte ingår i underhållsreparation betalas av dig som hyr bilen.
Vid skador och olyckor måste du skriva en skadeanmälan.

Vid driftstopp på grund av Dräger alkolås, ring Dräger assistans på telefon 020-507 507.