Skada eller stöld

Alla bilar och maskiner du hyr av Arento är försäkrade. Vid skada eller stöld ska måste du skriva en skadeanmälan och informera Arento. För maskiner vänder du dig till Gjensidige försäkring och för personbilar vänder du dig till Protector försäkring. Läs nedan mer om tillvägagångssätt för respektive försäkring.

Personbilar

Alla Arentos personbilar är försäkrade. Vid skada eller stöld ska måste du skriva en skadeanmälan och informera Arento. För att skadan ska gälla måste du skriva en skadeanmälan senast en vecka efter skadetillfället och reparera bilen inom tre månader.

kontaktuppgifter försäkringsbolag personBilar


Arentos bilar är försäkrade av Protector försäkring.

LÄMNA SKADEANMÄLAN

 1. Lämna in en noggrant ifylld skadeanmälan på Protector försäkrings hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller till Arento
 2. Försäkringsbolaget eller Arento anvisar verkstad och informerar dig när skadan är godkänd av försäkringsbolaget
 3. Ta med en kopia av skadeanmälan till märkesverkstaden
 4. Självrisken faktureras Arento som lägger kostnaden på fakturan

SKADA MED MOTPART

 1. Lämna en noggrant ifylld skadeanmälan på Protector försäkrings hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller till Arento
 2. Försäkringsbolaget eller uthyraren anvisar verkstad och informerar dig när försäkringsbolaget avgjort vem som är vållande
 3. Ta med en kopia av skadeanmälan till märkesverkstaden
 4. Ev. självrisk faktureras Arento som lägger kostnaden på fakturan

STÖLD

 1. Gör en polisanmälan
 2. Kontakta Arento för att informera om stölden
 3. Lämna en noggrant ifylld skadeanmälan på Protector försäkrings hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller till Arento

SINGELSKADA

Uppgifter till skadeanmälan

Fordon


Ägarens namn:

Arento AB

Orgnr:

556825-4352

Adress:

Kastgatan 3B, 754 54 Uppsala

Momspliktig?

Kryssa i rutan för JAFörsäkringsbolag


Bolagets namn:

Protector Försäkring

Förare:

Fyll i dina uppgifter, personnummer och namnteckning på sidan 2 av skadeanmälan

Maskiner

När du hyr maskiner hos något av Arentos kundcenter tecknas automatiskt försäkring (Arentoförsäkring) för den maskin du hyr, i samarbete med försäkringsbolaget Gjensidige Försäkring.

Avgiften för försäkringen uppgår till 3 % av hyrespriset exklusive moms enligt
gällande prislista.

Försäkringen gäller för fysisk skada på eller stöld av försäkrad egendom, orsakad av
plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.

Försäkringen lämnar inte ersättning för skada genom:
- Förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller annan gradvis försämring.

Mer information om Arentoförsäkring finns i högerspalten.

Vid skada på maskin

Om skada eller stöld inträffar, kontakta snarast ditt närmaste Arento kundcenter.

 • Uppge kund, adress, telefon, kontaktperson och ordernummer.
 • Uppge skadad eller stulen egendom samt anläggnings-ID.
 • Polisanmälan ska alltid göras vid skadegörelse, stöld eller annat misstänkt
  brott.
 • Beskriv vad som hänt och vilka skador som uppkommit.
 • Bifoga foton.

I samband med stöld, skadegörelse eller annat misstänkt brott tänk på följande:

 1. Tidpunkt för brottet skall kunna preciseras.
 2. Rimliga åtgärder skall ha vidtagits av hyrestagaren med hänsyn till
  egendomens värde och stöldbegärlighet.
 3. Kopia på polisrapport skall snarast skickas till Arento.