Leverans och återlämning

Arento levererar självfallet beställd bil till angivet ställe och när det är dags att lämna tillbaka den hämtar vi den på samma plats.

I vår service ingår också att sex månader före kontraktet upphör påminna dig om att det snart är dags att lämna tillbaka bilen. När du väl lämnar tillbaka den, tänk på följande:

  • Utrustning som hör till bilen, t.ex. sommar- och vinterhjul ska bifogas bilen när den återlämnas. Glöm inte att lägga med tillhörande hjulbultar eller muttrar och eventuella hjulsidor
  • Reservhjul - kontrollera att reservhjulet finns på plats. Om bilen istället är utrustad med reparationssats för punkterat hjul, t.ex. kompressor, tryckluftsbehållare eller liknande, ska även dessa följa med.
  • Dekor - om bilen har försetts med dekor av något slag, utöver det som fanns när du fick den, bör denna avlägsnas helt innan bilen återlämnas.
  • Rengöring - bilen bör vara rengjord invändigt och utvändigt.
  • Serviceindikering - när bilen lämnas tillbaka får den senaste serviceindikeringen inte vara överskriden.
  • Skadeanmälan - viktigt är att du i samband med återlämnandet har med dig ifylld skadeanmälan om du råkat ut för t.ex. plåt- eller glasskada. Skadan får heller inte vara äldre än 1 månad för att skadeanmälan ska godkännas.
  • Nycklar - tänk också på att samtliga nycklar, servicebok och ev. koder ska finnas med vid återlämnandet av bilen.