Ingår försäkring?

När du hyr maskiner hos någon av Arento tecknas automatiskt en försäkring (Arentoförsäkring) för den maskin du hyr. Avgiften för försäkringen uppgår till 3 % av hyrespriset exklusive moms enligt gällande prislista. Önskar du inte en Arentoförsäkring tar du kontakt med din uthyrare.