Kan jag se vad jag hyr just nu?

När du är inloggad i Arentos kundportal kan du genom att klicka på ”Dokument” och ”Hyresordrar” se vad du hyr just nu. Där kan du även se om någon av dina hyresorder har förfallit och bör förlängas/produkten returneras.