2019-04-15

Undvik vanlig arbetsskada

Visst vet du att det kan vara hälsofarligt att använda vibrerande maskiner på ett felaktigt sätt?Vi på Arento bryr oss om alla er som använder våra hyrmaskiner. Därför vill vi ge tips och råd på hur du brukar våra maskiner rätt för att undvika onödiga arbetsskador.

Den här gången fokuserar vi på vibrationsskador. Risken för vibrationsskador går att minska drastiskt om du är noga med hur du använder vibrerande handverktyg som skruvdragare, tigersåg och slagborrmaskin till exempel. Framför allt vill vi öka medvetenheten kring hur länge det är rekommenderat att arbeta med vibrerande handverktyg utan avbrott under en arbetsdag.

Alltför många drabbas varje år av vibrationsskador på grund av långvarigt och felaktigt arbete med vibrerande maskiner. Vita fingrar och domningar är smygande arbetsskador som orsakar onödigt lidande.

Enligt Arbetsmiljöverket finns det två gränsvärden för när en maskins vibrationer kan bli skadliga. Det dagliga insatsvärdet är 2,5 m/s2 och om du passerar insatsvärdet är din arbetsgivare skyldig att göra något åt din arbetssituation och du har rätt att få medicinsk undersökning. Det dagliga gränsvärdet är 5,0 m/s2 och om du passerar gränsvärdet måste din arbetsgivare omgående göra något åt situationen. Värdena gäller för en hel arbetsdag, åtta timmar.

Arento utbildar sin personal för att kunna ge dig som kund råd. Som ytterligare hjälp har Arento tagit fram en så kallad vibrationssticka som delas ut till alla kunder som hyr maskin av oss. Med hjälp av vibrationsstickan kan du själv kolla hur länge ett handverktyg kan användas innan du når ett kritiskt värde där risken för skador ökar.

Med den här bloggen hoppas vi skapa nyfikenhet kring frågan eftersom det, förutom kunskap, krävs ett engagemang hos arbetsgivare och personal ute på byggena.

Här delar vi med oss av några tips till alla er som jobbar med hyrmaskin från Arento.

TIPS

  • Använd maskinen på rätt sätt och följ instruktionerna i manualen.
  • Håll aldrig i till exempel mutterhylsa, slagmejsel eller borr under själva arbetet.
  • Arbeta i en bra och naturlig kroppsställning.
  • Undvik att köra maskiner på tomgång.
  • Tänk på att ta raster när du använder vibrerande maskiner.
  • Byt ut slitna slipskivor, borrar och mejslar i god tid.
  • Se till att hålla dina händer varma och torra när du arbetar och undvik om möjligt kalla maskiner.
  • Använd alltid hörselskydd när du arbetar med vibrerande maskiner.

Sammanfattningsvis:

Välj rätt maskin och använd den i lagom omfattning. Kontakta Arento om du behöver fler råd kring hur du använder maskiner på bästa och säkraste sätt.

Robert Karlsson, vd Arento

Vibrationssticka Arento