2019-09-05

Transportbilar till företaget

Att hitta den ideala transport- eller personbilen till ditt företag är inte alltid så enkelt. När du hyr fordon hos oss på Arento hjälper vi till att hitta den bästa lösningen för varje kund, rätt bil för rätt ändamål.

Vi har jobbat målmedvetet för att bli riktigt vassa på att hitta rätt fordon för varje kund och uppdrag. Hos oss kan man i dag välja bland samtliga större bilmärken och återförsäljare. Vi arbetar också i nära samarbete med våra kunder för att säkerställa en så kostnadseffektiv fordonslösning som möjligt.

Miljöanpassning, skatteregler och om fordonen ska vara byggda från grunden, anpassade för det aktuella företagets verksamhet, är några av faktorerna att ta hänsyn till.

När ett företag tar kontakt med oss för att hyra transport- eller personbilar håller vi kontakt med kunden, våra fordonsleverantörer samt eventuell påbyggare samtidigt. Det skapar de bästa förutsättningarna för kunden att få en effektiv och funktionell fordonspark.

Arentos personal har stor erfarenhet av att planera fordonsparker och kan ge råd om allt från miljö till funktion. Valmöjligheterna på marknaden är oändliga. Bara att välja drivmedel är en hel vetenskap – HVO, diesel, gas, batteri, bränslecell/vätgas eller hybrid. Vad är bäst för just ditt företag?

Vi försöker systematiskt, i nära dialog med kunden, kartlägga verksamhetens behov. Det handlar om allt från verksamhetsinriktning och körmönster till eventuella företagsspecifika policys och riktlinjer. Service för oss handlar om en helhet, från en första fundering till att fordonen verkligen ska fungera i kundens vardag.

Att hyra istället för att köpa transport- eller personbil till företaget har många fördelar. Det finns alltid någon att ”bolla” fordonsrelaterade frågor med och tidskrävande administration är ett minne blott. Det är enklare att budgetera och redovisa och ger full kontroll över den totala kostnaden. Allt är inkluderat i fordonshyran; leverans, försäkring, besiktning, vägtrafikskatt, service, reparationer, sommar- och vinterdäck. Kort sagt, allt utom drivmedel ingår.

Patrik Lillieneke, inköp Arento

Hyr tjänstefordon hos Arento