2020-02-18

Inte så dammigt

Dammspridning innebär stora hälsorisker på en arbetsplats. Men med rätt åtgärder går det att förbättra arbetsmiljön och därigenom skydda medarbetare och material.

För ett effektivt resultat krävs att alla hjälper till och tar ansvar, från projektplanering till genomförande.

Byggnadsarbetare exponeras lätt för damm av olika slag under en arbetsdag. Stora och små partiklar som sprids i luften. Det kan handla om betongdamm, träpartiklar och stendamm till exempel. Och det är inte bara den som arbetar med dammande arbeten som utsätts utan alla på arbetsplatsen.

Flera allvarliga hälsorisker har sammankopplats med att andas in dammpartiklar. Allt från hudbesvär som klåda och rodnader till KOL, stendammslunga och cancer.

Beroende på arbetsuppgift finns flera åtgärder att ta till för att minska byggdammet. Vi på Arento har sammanställt fem generella tips som minskar dammspridning och förbättrar arbetsmiljön.

  1. Planera arbetet noga innan; vilken arbetsmetod, vilka maskiner, verktyg och utrustning och skyddsåtgärder krävs. Följ de rekommenderade skyddsåtgärderna för respektive uppdrag.
  2. Använd alltid rätt typ av andningsskydd vid dammande arbete.
  3. Använd luftrenare med sugslang. Hos oss på Arento kan du hyra luftrenare, stoftavskiljare och mycket mer från bland annat Dustcontrol och Pullman. Med Arentos transportpaketerbjudande kör vi ut utrustningen till rätt plats när du behöver den.
  4. Vattenfukta ytan vid behov för att minimera dammspridning.
  5. Avskärma arbetsområdet vid behov för att skydda omkringliggande arbetsplatser.

Tips
Tänk på att det inte bara är den som orsakar dammet som är berörd utan hela arbetsplatsen. Ta hänsyn och vidta de skyddsåtgärder som går för att minimera hälsoriskerna vid dammande byggarbeten.

Missa inte vår instruktionsfilm där tipsen finns sammanfattade.

Titta på filmen.

Jan Salkert, arbetsmiljöchef Arento

Hyr luftrenare och rätt maskiner hos Arento för bättre arbetsmiljö när det gäller dammspridning