2022-06-22

Så ändras reglerna för klimatbonus

Klimatbonusen förändras, här är vad det innebär

Omställningen till eldrift driver sedan många år på en snabb förändring av både teknik och ekonomi inom bilbranschen. Den 10 juni beslutade regeringen om en rad förändringar i systemet för klimatbonus till nya bilar, som får stora konsekvenser för både privatpersoner och företag som står i begrepp att förnya sina bilavtal. Här sammanfattar vi ändringarna och berättar vad det innebär för dig som bilkund.

Dessa regler träder i kraft 12 juli 2022

  • Utsläppsgränsen för en klimatbonusbil sänks från dagens 60 gram koldioxid per kilometer till 50 gram.
  • Bonusbeloppet för en bil som släpper ut mer än 0 men högst 50 gram koldioxid, alltså de flesta laddhybrider, sänks från dagens cirka 45 000 kronor till cirka 20 000 kronor.
  • Ett pristak på 700 000 kronor innebär att bilar och lätta lastbilar med ett nypris på över 700 000 kronor inte får någon bonus.

… och det här händer 1 januari 2023

  • Utsläppsgränsen för en klimatbonusbil sänks ytterligare från 50 gram koldioxid per kilometer till 30 gram.
  • Maxbonusen för rena elbilar sänks enligt nuvarande förslag från 70 000 kronor till 50 000 kronor.
  • Maxbonusen för hybrider med max 30 gram koldioxid per kilometer sänks från cirka 20 000 kronor till cirka 10 000 kronor.

Dagens långa leveranstider på 12–15 månader innebär att flera av regeländringarna som träder i kraft redan i år blir en parentes, eftersom det är bilens trafikregistreringsdatum som avgör vilken bonus den omfattas av.

Vi följer löpande utvecklingen. Hör gärna av dig till oss på Arentos bilgrupp om du ska teckna nytt fordonsavtal och har funderingar.