2022-10-17

Vikten av en säker avstängning

Hos Arento Maskinuthyrning finns en mängd olika TA-material, eller tillfälliga trafikanordningar som förkortningen står för, att hyra. TMA-bilar, staket, skyltar och annat som krävs för ett säkert arbete vid bland annat vägarbeten och andra projekt vid trafikerade vägar. 

TA-material behövs både för att människor som trafikerar området ska vara säkra, men även för dem som arbetar på plats. Nu när mörkret börjar falla och sikten blir sämre är det ännu viktigare att säkra upp sin arbetsplats. Vill du sköta projektet själv så finns vårt stora produktsortiment till förfogande. Annars kan vi ta hand om hela uppdraget åt dig, med planering, logistik, tillstånd och utsättning. Allt för att din vardag och arbete ska bli så komplett utan krångel.

Läs mer om våra produkter här.