2022-10-27

Spara el med rätt etablering

Aldrig har det varit så aktuellt som nu med att minimera förbrukningen av el.
Då samhället är uppbyggt av ett konstant behov av eltillförsel och kapaciteten inte är tillräcklig, behöver vi därför minska behovet.

För oss på Arento har frågan varit aktuell länge, långt innan diskussionerna om elpriset påbörjades. Då vi bland annat aktivt arbetar för att effektivisera etableringar för våra kunder. Omkring 70 procent av Arentos etableringskunder väljer redan i dag grön etablering. Med stigande priser på byggel och allt större miljömedvetenhet innebär den gröna etableringen en rad fördelar. Extraisolerade bodar, frånluftsvärmepumpar och LED-belysning är några av metoderna för att hålla nere förbrukningen.

– Det ställs allt högre krav på entreprenörerna, och det här är vad vi tror kommer att behövas framöver, säger Kjell-Åke Söderman, säljare på Arento.

Andra spännande lösningar som vi kan erbjuda vid lite längre tillfälliga etableringar är minivindkraftverk (som är under 12 meter och kräver därmed inte bygglov) samt solcellspaneler på bodarna. Bodarna placeras då strategiskt ut på området för att maximera solupptaget.

Läs mer om hur du kan spara el här!  

Eller kontakta ditt närmaste kundcenter så hjälper vi dig!