2023-01-10

TMA-fordon nu och då

Vinterutrustning för ditt företag


I takt med att samhällen förändras och fler fordon kör på våra vägar, har trafiksäkerheten också utvecklats. På 80-talet ansågs 12 ton grus på en lastbil ge fullgott skydd vid arbete på väg. Detta var den etablerade säkerhetslösningen ända fram till 1988 då två alternativa lösningar började testas i Sverige; superdelaren (hänvisningspil) och en lastbilsmonterad krockkudde (TMA-skyddet). Tester som ursprungligen bara skulle vara i några månader blev snabbt till permanenta trafiksäkerhetslösningar.

12 ton grus

I början av 80-talet, när vägarbeten som exempelvis vägkantsklippning eller sopning skulle utföras, fylldes flaket på en lastbil med 12 ton grus och ställdes längs med vägbanan. Denna åtgärd skulle skydda vägarbetarna från att bli påkörda. Lastbilen skulle helt enkelt ta smällen i stället. Denna lösning skulle i dag inte anses vara särskilt säker, vare sig för vägarbetare eller trafikanter.

Europas första lastbilsmonterade krockkudde

I mitten av 1988 tog därför dåvarande Vägverket beslutet att testa två nya trafiksäkerhetslösningar. Det ena var en skyltvagn som bestod av en stor ljuspil placerad på en släpvagn som guidade trafikanterna till rätt körfält. Den andra säkerhetslösningen beställdes ända från USA och blev då den första lastbilsmonterade krockkudden, TMA, i Europa. Inom loppet av bara några månader blev båda produkterna självklara trafiksäkerhetslösningar i Sverige.

- När lastbilarna var fyllda med 12 ton grus, ville ingen förare sitta kvar i lastbilen av rädsla att bli skadad eller skada någon annan. När den lastbilsmonterade krockkudden kom blev den snabbt väldigt populär. De första åren hade vi en eller två kuddar, men det tog inte länge innan vi hade 10-15 stycken berättar Kjell-Arne Nilsson, pensionerad platschef på Vägverket i Skåne.

Ottofästet

Det krävdes mycket arbete för att montera krockkudden på en lastbil och det innebar att fordonet oftast enbart användes som ”kuddbil”. Detta var något som far och son Ottosson, två kluriga svetsare på Vägverkets depå i Arlöv, senare löste genom att utveckla ett speciellt snabbfäste – Ottofästet.

När snabbfästet kom tog det inte lägre flera timmar att montera utrustningen utan det gick bara på ett par minuter. Detta gjorde i sin tur att det gick att använda lastbilen även till annat.

Är du i behov av att hyra lastbil med monterad krockkudde, så kallat TMA-fordon eller en skyltvagn?
Kontakta ditt närmaste kundcenter idag!

Fotnot: Förkortningen TMA står för Truck Mounted Attenuator vilket på svenska blir något i stil med lastbilsmonterad dämpare.

Källor: Sydsvenska dagbladet, Svevia och Arento.


TMA-skydd nu och då.