2015-12-07

Snabb service vid saneringsuppdrag

Ett saneringsuppdrag omfattade inhyrning av fjärrstyrd rivningsrobot, grävmaskin och sedimenteringscontainrar för uppsamling av vatten. Arento klarade biffen.

I samband med provtagning inuti en gasklocka vid gasverket i Landskrona skulle det tas ett hål i den yttre betongväggen. När detta utfördes forsade vatten, som stod mellan två väggar, ut ur hålet. Vattnet visade sig vara lätt förorenat av naftalen och bensen.

Svevia Marksanering fick saneringsuppdraget av SWECO, som i sin tur utför rivningsuppdraget åt Landskrona stad. Svevia hörde av sig till Arento i Arlöv för att hyra in utrustning i form av fjärrstyrd rivningsrobot, grävmaskin och sedimenteringscontainrar för uppsamling av vatten. Vi ordnade även med bod, bygg-el och kablar.

Lång relation med god dialog

– Vi har alltid en bra dialog med Marie Eriksson som är arbetschef för Marksanering hos Svevia. Denna gång ville hon hyra lite mer ovanlig utrustning och jag fick använda mitt kontaktnät för att snabbt kunna erbjuda det hon behövde, säger Johan Wallin som är uthyrare i Arlöv.

Vattnet pumpas nu runt och renas via ett torvfilter och vattenreningen beräknas vara klar under första halvan av december.

– Arento är en leverantör som håller en hög servicenivå och alltid hittar lösningar – även vid speciella uppdrag som detta, säger Marie Eriksson vid Svevia, som summerar uppdraget som ovanligt men mycket intressant.