2015-12-15

Ny maskin för gång- och cykelvägar

I början av december presenterades en ny redskapsbärare för halkbekämpning för politiker och tjänstemän vid Stadshuset i Stockholm. Arento har tillsammans med Svevia och Stockholms stad tagit fram ett fordon för att effektivisera underhållet av gång- och cykelbanor. Responsen är mycket positiv.

- Egentligen tror jag att det här bara är början på något större, säger Johan Thuresson, biträdande maskinchef på Arento. Produkten ligger helt i linje med vårt företags miljöprofil.

Stockholms stad prioriterar just nu sina gång- och cykelvägar. Ambitionen är att locka fler att lämna bilen hemma. För att det ska vara möjligt året om måste cykelbanorna vara farbara även under vintern. Därför har Arento tillsammans med Svevia tagit fram en maskin som klarar av att hålla rent på ett miljömässigt sätt.  

- Grunden är en redskapsbärare, berättar Johan. Sedan har vi lagt till utrustning som optimerar fordonet för jobbet. Framdelen har byggts på med en kombinerad plog och borste. Och baktill, på motorhuven, sitter en saltlakespridare som rymmer 1 500 liter vätska. Det betyder att snö och is som inte går att ta bort med plog och borste tas bort med saltlakeblandning.

Gång- och cykelbanorna kan med hjälp av de nya maskinerna tas om hand året om. Under sommaren används de bland annat för ogräsbekämpning med hetvatten, vilket är miljövänligt och effektivt.

Den nya maskinen har utvecklats för Stockholm stad till att börja med, men Johan Thuresson ser stora möjligheter även för andra städer. Den första maskinen presenterades förra veckan och sätts omedelbart i arbete. Detsamma gäller för maskin nummer två. Dessa kan bland annat ses i arbete på cykelbanan från Stadshuset och ner längs Norrmälarstrand.