2016-03-15

Arentos TMA-Bärare arbetar på E4 i Luleå

Arento har levererat en kundanpassad TMA-bärare till Svevia i Luleå.

Den nya paketbilen har snabbfäste för absorberingsskydd samt ljuspiltavla med över 135 olika budskap till trafikanterna och är utrustad med kran för att lyfta stolpar vid vajerräckena längs E4 och andra skyddsklassade vägar. Den har också ångpanna för att tina vägtrummor, vilket också är användbart vid skyltspolning och tvätt av kantstolpar.

Fordonet hyrs ut under en fyraårsperiod då Svevia på uppdrag av Trafikverket ansvarar för driften av vägarna i driftområde Luleå.

TMA-bärare