2016-05-04

Arento börjar använda SmartDNA

Genom en unik spårbar märkning som sprayas på all egendom ska arbetplatsstölderna minskas. Märkningen sprayas på verktyg, maskiner och annan utrustning syns bara i uv-ljus och är omöjlig att tvätta eller slipa bort.

- I vår bransch inträffar många stölder vilket i längden blir väldigt kostsamt. Den här märkningen är ett kostnadseffektivt sätt att skydda vår egendom, säger Robert Karlsson, chef för Arento.

Metoden går under beteckningen SmartDNA. Den vätska som sprayas på föremålen består av syntetiskt framställt DNA och varje sats rymmer en unik spårbar kod.  

- Investeringen för DNA märkning innebär i princip att om vi förhindrar en större stöld vart tredje år, så har investeringen lönat sig, säger Karl-Johan Rodert, Försäkringsansvarig på Arento.

Den nya märkningen införs inledningsvis på utvalda arbetsplatser i södra Sverige. Maskiner och utrustning som utgår från Arentos depå i Arlöv är pilot för DNA-märkning. En av anledningarna är att detta geografiska område varit utsatt för ett flertal stölder.

- Metoden har tidigare använts med framgång inom andra branscher, framförallt försäkringsbranschen där man också tydligt sett effekterna av märkningen. Förhoppningsvis kan vi se lika goda resultat för oss, säger Karl-Johan Rodert.

Om investeringen visar sig lyckad är ambitionen att använda tekniken i hela företaget.

Arento satsar på SmartDNA

FÖR MER INFORMATION

Karl-Johan Rodert
Försäkringsansvarig Arento
Tel. 070-250 98 78