2016-05-12

Nytt samarbete med Arbetsmiljöverket

Arento är en av två leverantörer av tjänstebilar till Arbetsmiljöverket i och med myndighetens senaste upphandling. Avtalet sträcker sig över fyra år med start våren 2016.

Arbetsmiljöverket har omkring 150 personbilar i omlopp bland sina anställda.

Från Arbetsmiljöverkets sida ser man positivt på det nya avtalet. I och med att det träder i kraft börjar myndigheten använda sig av det som kallas förnyad konkurrensutsättning, vilket är nytt i och med detta avtal.

Arento klarade samtliga kriterier som ställdes i myndighetens upphandling och blev därför utvald som en av leverantörerna av personbilar.

Uthyrning personbilar