2016-06-22

Nystart för Arento i södra stockholm

Arentos depå i Tumba flyttar till nya lokaler och byter namn till depå Stockholm Syd. 1000 kvm lager, fler kontorsplatser, effektivare logistik och tydligare Arento-profil är några av fördelarna med flytten.

- Det kommer att bli ett rejält lyft för oss, berättar Kjell-Åke Söderman, depåchef på Arento i Tumba. Vi har sett fram emot detta i flera år och är väldigt glada att det är nära nu. Skillnaden från våra nuvarande lokaler är så stor att det är enklare att säga att det finns inga likheter, skämtar Kjell-Åke.

De nya lokalerna ligger nära E4:an och blir därför mer lättillgängliga för kunder som kommer på besök. Och eftersom Arento själv disponerar över lokalen blir det tydligare vem man besöker och vem man ska prata med.

- Hela logistiken kommer att bli lättare och mer effektiv, säger Kjell-Åke. Vi får ett större lager inomhus och kan hålla ett bredare sortiment av produkter hemma. Dessutom är allt samlat på samma ställe vilket kommer att göra arbetet smidigare, det blir enklare att både lasta och lossa, vilket innebär att vi kan erbjuda ännu effektivare service till våra kunder.

Fler kontorsplatser och väl tilltagna konferensmöjligheter är andra fördelar med de nya lokalerna. Och i samband med flytten passar man på att rekrytera en ny uthyrare som tar plats vid ett av skrivborden.

Fastigheten färdigställs under sommaren 2016. Under tiden pågår verksamheten som vanligt i de nuvarande lokalerna.

Adressen till den nya depån är: 
Segersbyvägen 10
145 63 Norsborg
www.arento.se/stockholmsyd

Arentos nya lokaler i Tumba