2016-06-29

Fler bilar till Trafikverket

Arento har fått förnyat förtroende att leverera förmåns-, personal- och tjänstebilar till Trafikverket. Ramavtalet är på 2 år med optionsår 1+1 år.

Nytt för denna upphandling är att förnyad konkurrensutsättning inom ramavtalet sker en gång årligen. Historisk inköpsvolym är cirka 40 mkr årligen. Vi tackar för förtroendet!