2016-09-30

Hitta maskin att hyra i ny produktkatalog

Nu lanserar Arento sin nya digitala produktkatalog på hemsidan arento.se. Det innebär att du lätt kan se vilka hyresmaskiner vi har i vårt breda sortiment, tillsammans med övriga produkter och tjänster.

I katalogen kan du dessutom enkelt ladda ner manualer och säkerhetsföreskrifter för många av våra hyresmaskiner.
Genom att publicera PSI-dokument för produkterna på internet vill vi hjälpa kunderna att förbättra sitt maskinanvändande och skapa ännu säkrare arbetsmiljö. De personer som använder maskinerna ska på ett lättöverskådligt sätt kunna ta del av de viktigaste säkerhetsaspekterna och funktionerna.

Om du funderar på att hyra maskin eller annan produkt hittar du också priser på de vanligaste artiklarna i katalogen. För vissa maskiner behöver du dock fortfarande be om offert. Kontakta din närmaste Arento-depå så hjälper de gärna till.

I ett senare skede kommer du även kunna boka din hyresmaskin via Arentos hemsida.

Arentos nya produktkatalog har nu lanserats.