2016-12-08

Två vältar för mer tyngd i Linköping

Arento Linköping har investerat i två nya vältar av modellen Dynapac CA3500D. De nya vältarna är större än de som tidigare funnits vid depån och är ett bra miljöalternativ, bland annat vid nybyggnationer av vägar.

Hyrmaskinerna är utrustade med den senaste tekniken inom området. Det är mångsidiga maskiner som byggts för långa arbetsdagar under krävande förhållanden.

Motorerna i de nya vältarna är utrustade med bränslebesparingssystemet Dynapac ECO-läge. Vid packning med Dynapac CA 3500D går det också att via vältens packningsmätare och packnings-analysator följa hur arbetet framskrider och var det finns svaga områden.

Samverkan mellan Dynapacs ECO-läge och bättre packningsparametrar har resulterat i en markant sänkning av dieselförbrukning och CO2- emissioner.

Vältarna är också märkta med SmartDNA, en märkning som gör maskinerna spårbara och ska förhindra stöld.

Förutom vältarna har depån i Linköping även investerat i sex stycken sju meters lysmaster för uthyrning.