2018-02-13

Nya, förbättrade elverk till Linköping

Fem nya elverk har köpts in av Arento i Linköping. En investering som innebär bättre arbetsmiljö för de som väljer att hyra maskiner av Arento.

"Vi har ett ökande antal kunder som utför specialjobb där man inte har tillgång till fast el och tillförlitligheten på ett elverk är av stor vikt, säger Jerker Edström, platschef på Arento i Linköping. För oss är det viktigt att kunna erbjuda dem moderna och pålitliga hyresmaskiner."

Moderna elverk är smidigare, effektivare och tystare än sina föregångare, vilket påverkar arbetsmiljön positivt.
Kunder som arbetar ute i skogen, exempelvis med att bygga vindkraftsparker, eller som har rastvagnar på platser där det inte finns framdragen el måste kunna lita på sin elförsörjning.

Arento Linköping har investerat i fem stycke elverk i olika storlek. Elverket Atlas Copco QEP 10 S är ett 3 fas/10 kVa dieselverk som är väldigt tystgående (69dba). Dieselverket går en hel arbetsdag på en tank (24l).

De något mindre elverken av samma märke, Atlas Copco P3500i, drivs på bensin. Det är 3,0 kVa elverk som också går tyst (63dba). De har 220v uttag och elstart. Arento Linköping har också köpt in fler Hondaverk då de fått högre prestanda. Hondas nya modell EU 22i (71dba) har 2200 watt mot föregående 2000 watt.
"Belysning idag består till stor del av LED, berättar Jerker. Det i kombination med att moderna elverk är mer effektiva gör att kunderna i många fall klarar sig med mindre elverk. Men för dem som behöver det har vi också investerat i det större Atlas Copco-verket som kan gå en hel dag på en tank. Vi ser det som en investering både i arbetsmiljö för våra kunder och inte minst som en investering på miljön då uppgraderingen innebär minskade avgasutsläpp."

Nya elverk till Arento Linköping