2018-03-21

Kils kommun besöker Arento

En fredag i månaden besöker representanter från Kils kommun olika företag. I mitten av mars var det Arentos tur att få besök.

Torbjörn Nilsson och Georg Forsberg från Kils kommun visades runt i Arentos lokaler och fick ta del av en presentation av verksamheten, tillsammans med Christian Sjölin från Svevia AC Maskin och Joakim Karlsson från Svevia Vägmarkering.

Syftet med företagsbesöken är att kommunen ska lära sig mer om företagen och deras förutsättningar. Samtidigt får företagen möjlighet att ställa frågor till kommunrepresentanterna. När kommunen besökte Arento berättade uthyrare Anette Halldin om Arentos verksamhet generellt, om att Arento Kil är en av tolv depåer runt om i landet, att Arento har ett brett sortiment hyrmaskiner från byggmaskiner till personbilar och TMA-bilar. Hon fick också möjlighet att berätta om depån i Kil och det framgångsrika arbete de gör för att ge kunderna bästa möjliga service och bemötande.

På bilden (från vänster): Torbjörn Nilsson, Kils kommun, Christian Sjölin, Svevia AC Maskin, Georg Forsberg, Kils kommun, Joakim Karlsson, Svevia Vägmarkering och Anette Halldin, uthyrare Arento.

Kils kommun på besök hos maskinuthyrare Arento