2018-04-20

Arento vill förebygga smygande arbetsskada

Alltför många drabbas varje år av vibrationsskador på grund av långvarigt och felaktigt arbete med vibrerande arbetsmaskiner. Nu sätter Arento fokus på problemet genom att utbilda sin personal specifikt angående vibrationsskador och hur man undviker dem. Under hela vecka 17 bjuder Arentos samtliga depåer in kunder för att hjälpa dem förebygga framtida arbetsskador på grund av vibration.

- Vita fingrar och domningar är ett dolt handikapp som vi inte pratar om så ofta, säger Robert Karlsson, vd på Arento. Det är en smygande arbetsskada som drabbar de som jobbar för länge eller på fel sätt med vibrerande verktyg. Det är ett i många fall onödigt lidande som går att undvika om man väljer rätt maskin och använder den i lagom omfattning.

Sveriges Byggindustrier arrangerar Byggbranschens säkerhetsdag den 27 april, med fokus på riskerna med att arbeta med vibrerande handverktyg. Arento väljer att utöka det engagemanget till att gälla hela veckan. Kunder som besöker någon av Arentos depåer runt om i landet får hjälp och råd kring vibrerande arbetsverktyg.

- Det känns bra att vi på Arento tar frågan på allvar och lyfter upp den på bordet, säger Robert. Vår personal är experter på de maskiner vi hyr ut och det här är en aspekt som är viktig att ta på allvar.

En del i satsningen är att utbilda personalen med fokus på just vibrationsskador. Detta för att de i sin tur ska kunna hjälpa kunderna att välja rätt maskin. Ett sätt att undvika skador är att välja rätt maskin för rätt person.

- Mötet sker mellan vår personal och kunderna, säger Robert. Där har vi möjlighet att instruera och ge tips om hur man på ett säkert sätt använder maskinerna vi hyr ut. Vi hoppas också skapa nyfikenhet kring frågan eftersom det, förutom kunskap, krävs ett engagemang hos arbetsgivare och personal ute på byggena. De ska välja rätt maskin och även skapa rutiner för hur länge en och samma person får jobba med en specifik maskin.

Arento har tagit fram en vibrationssticka som delas ut till alla kunder som hyr maskin av företaget. Den är ett hjälpmedel för att se hur länge en maskin kan användas innan det blir skadligt för användaren. Den är lätt att använda och bygger på Arbetsmiljöverkets modell där användaren ställer in hur mycket maskinen vibrerar och utifrån det får fram gränsvärde och insatsvärde. En personlig säkerhetsinstruktion, PSI-blad, följer med samtliga av Arentos maskiner. I det går det läsa hur maskinen ska användas på ett så säkert sätt som möjligt.

Vibrationssticka och Hiltimaskin