2018-08-27

Arento tar marknadsandelar

Första halvåret 2018 visar på en tioprocentig ökning av omsättningen för Arento jämfört med samma period förra året.

– Det positiva resultatet känns som en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Robert Karlsson, vd på Arento. En medveten satsning på marknadsföring och kundbearbetning, för att nå fler bygg- och entreprenadföretag, har visat sig framgångsrik.

Arentos tolv depåer förser bygg- och entreprenadföretag med anläggnings- och byggmaskiner runt om i hela Sverige.

– Trots en lång vinter med många försenade byggstarter till följd, har vi en tioprocentig ökning av omsättningen säger Robert. Det gör att det ser lovande ut inför framtiden.

Arento erbjuder allt från uthyrning av maskiner, fordon och utrustning till fullservice vid etableringar maskiner och tar nu en allt större plats på marknaden.

– Vi vill vara en långsiktig partner för våra kunder, säger Robert. Erfarenhet och service i kombination med förstklassigt sortiment gör det enkelt, tryggt och lönsamt att hyra av oss. Som kund får du rätt utrustning på rätt plats samt snabb och kompetent service. Detta innebär i sin tur minimalt med störningar i verksamheten. Glädjande är att allt fler företag upptäcker detta. Vi strävar ständigt efter att utvecklas och planen är att växa ytterligare de kommande åren. 

Arento maskinuthyrning tar andelar på externa marknaden.