2020-03-10

Rätt person på rätt plats

Låt oss presentera vår samarbetspartner Infobric. Säkra byggarbetsplatser är högt prioriterat hos oss på Arento. Och sedan en tid tillbaka samarbetar vi därför med Infobric som utvecklar system för säkrare och effektivare byggarbetsplatser.

Infobric är ett IT- och elektronikföretag. De erbjuder produkter som bland annat säkerställer att bara behörig personal har tillgång till byggområdet i sin helhet och/eller bodar, grindar eller containrar inom området.

De har också produkter för maskinstyrning som ser till att endast personal med behörig utbildning kan använda liftar, hissar och andra maskiner på arbetsplatsen. Samt en elektronisk personalliggare med digital närvaroregistrering. Det gör det enklare att hålla obehöriga borta från området och att veta vilka som faktiskt befinner sig på arbetsplatsen.

Allt styrs och samordnas med Ease, Infobrics styrsystem, som i sin tur bygger på byggbranschens standard för obligatorisk ID- och närvaroredovisning ID06.

Företaget grundades 2004 och deras produkter används redan på 10 000-tals byggarbetsplatser, både stora och små.

Du kan hyra Infobrics produkter hos oss på Arento. Kontakta närmaste depå så hjälper vi dig gärna att göra din byggarbetsplats säkrare.

Hyr Infobric säkerhetssystem hos Arento