2020-10-01

Nytt kastskydd till motorkapar

Arento kommer att montera ett nyutvecklat kastskydd på alla motorkapar. Målet är att öka säkerheten vid arbete med motorkap och minska risken för allvarliga olyckor.

Motorkapen är ett mångsidigt verktyg, som rätt använt låter användaren utföra en mängd olika moment på ett smidigt sätt. Men kraften i verktyget kan få förödande konsekvenser vid en olycka. Därför har vår leverantör Husqvarna tagit fram ett nytt skydd, som liknar det som sitter på en vanlig cirkelsåg.

– Klingar dödar, det vet vi tyvärr av erfarenhet. Det här skyddet förhindrar att man träffas av klingan vid ett kast, vilket är A och O. Det är en oerhört viktig detalj på en motorkap, säger Kjell-Åke Söderman, säljare på Arento.

Kastskyddet, som Husqvarna kallar SmartGuard, monteras på det befintliga klingskyddet och är särskilt avsett att förbättra säkerheten vid arbete i trånga utrymmen och vid rörkapning. Skyddet är utformat så att det vägleder användaren att starta kapningen utanför den så kallade kastzonen, den övre delen av klingan. Om ett kast ändå inträffar finns skyddet där och hindrar klingan från att skada användaren.

Arento kommer successivt att eftermontera skyddet på samtliga motorkapar från Husqvarna. Våra kunder kommer därmed att få del av den senaste och säkraste tekniken på marknaden.

– Användningsområdet för motorkapar har ökat jättemycket. Man kapar i asfalt, i betongväggar, vertikalt och horisontellt. Där man förr kanske spräckte eller slog bort en sten så kan man idag på ett enkelt sätt kapa bort den, säger Kjell-Åke Söderman.