2021-06-18

möt vår nya hr-partner

Sandra Stadelmann är ny HR Business Partner på Arento. Hon kommer att arbeta med frågor om kompetensförsörjning, kultur, ledarskap, rekrytering och arbetsrätt.

Tjänsten är delad mellan Arento och Svevia och Sandra Stadelmann kommer att stå med en fot i varje bolag.

– Det är en stor styrka där jag hoppas att vi kan jobba tajtare och hitta synergier som stärker Arento och är bra för båda bolagen, säger Sandra Stadelmann.

Bakgrunden i Svevia där hon arbetat i fem år har gett henne god inblick i Arentos ägarkoncern. Nu ser hon fram emot att tydligare lyfta Arento, och bidra till att ytterligare stärka den samlade kompetensen på bolaget.

– Jag ser fram emot att lära känna det här sammansvetsade gänget ännu bättre, och kunna bidra till fortsatt utveckling, säger Sandra Stadelmann.