2022-04-06

Så kan du halvera elförbrukningen

Omkring 70 procent av Arentos etableringskunder väljer redan i dag grön etablering. Med stigande priser på byggel och allt större miljömedvetenhet innebär det en rad fördelar. Extraisolerade bodar, frånluftsvärmepumpar och LED-belysning är några av metoderna för att hålla nere förbrukningen.
– Det ställs allt högre krav på entreprenörerna, och det här är vad vi tror kommer att behövas framöver, säger Kjell-Åke Söderman, säljare på Arento.

Vid en grön etablering görs en lång rad åtgärder som alla syftar till att minska energiförbrukningen – från extra isolering av bodar till detaljer som strömsparande LED-belysning och dörrstängare i alla dörrar.

– Det funkar precis likadant på en byggarbetsplats som hemma, om någon öppnar dörren och lämnar den på vid gavel så rusar värmen ut. Men på en byggarbetsplats är det så otroligt många som går in och ut, och alla de här små insatserna hjälper till att spara på resurserna, säger Kjell-Åke Söderman.

kan spara hundratusentals kronor

Sammantaget finns stora möjligheter att minska energikostnaden för en enskild etablering – vilket kan röra sig om hundratusentals kronor. Studier vid Luleå tekniska universitet har visat att en etablering med en energiförbrukning på 100 000 KWh/år med rätt åtgärder kan halvera sin energiförbrukning.

Dessutom har Arento valt att köpa in extraisolerade bodar, något som ytterligare förstärker erbjudandet inom grön etablering.

– Vi har lång erfarenhet av bodar och bodetablering, och har jobbar nära tillverkarna under många år. Vi har valt att köpa in mer välisolerade bodar, som är något dyrare men i långa loppet sparar pengar åt våra kunder.

Genom de nära och långvariga relationerna med tillverkare och samarbetspartners sker också ständig utveckling. I dag finns möjlighet att exempelvis installera energimätare för avläsning på distans, som ett sätt att löpande övervaka energiförbrukningen.

Mer information

Läs mer om Arentos erbjudande inom grön etablering här

För offert, kontakta ditt närmaste kundcenter.

Hitta ditt kundcenter här