HÅLLBARHET

Vi tar ansvar för människor och miljö. Det gör vi genom ett aktivt arbete för en trygg, säker och attraktiv arbetsplats för oss själva och våra kunder. Men också i vårt långsiktiga och dagliga miljöarbete.

Våra miljömål präglas av omtanke om människors hälsa och kommande generationers behov av en bra miljö. Vi har en öppen dialog om vår miljöpåverkan med medarbetare, kunder och underleverantörer. Eftersom vår verksamhet kretsar kring fordon och maskiner arbetar vi hårt för att minimera utsläpp och avfall. Exempelvis via avfallssortering och grön etablering.

Minskade transporter

Vi strävar alltid efter att effektivisera körsträckor inom våra uppdrag. Det innebär att vi ibland tar flera uppdrag på samma slinga. Men framför allt att vi rekommenderar och levererar rätt och rätt antal maskiner redan från start – efter noggrann dialog med dig. På så sätt slipper vi onödiga transporter. Hos oss pågår också en ständig process där vi byter ut äldre fordon mot nya, miljöklassade sådana. På så sätt minskar vi utsläpp och bränsleförbrukning.

Sunda affärer

Vi köper varor och tjänster för stora belopp. Inom det vi kallar sunda affärer fokuserar vi på avtalstrohet vid inköp och granskning av leverantörer. Vi följer också Svevias uppförandekod och affärsetiska riktlinjer, som stämmer överens med den näringslivskod som förvaltas av Institutet Mot Mutor. Uppförandekoden vägleder oss själva, men också alla som kommer i kontakt med oss. I alla våra upphandlingar av varor och tjänster är den en bindande kontraktsbilaga.

Våra riktlinjer

Arento ingår i Sveviakoncernen och följer Svevias styrande policydokument. Dessa gäller för våra medarbetare och i vissa delar också för våra underleverantörer. Våra riktlinjer vägleder oss att ständigt förbättra vårt miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete.

  • Miljöpolicy
  • Kvalitetspolicy
  • Medarbetarpolicy

Certifieringar

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.