VÅR HISTORIA

Vi är nya. Men inga nybörjare. Vår erfarenhet sträcker sig så långt tillbaka, att man kan säga att vi varit med i branschen sedan vi startade den. Våra rötter kan spåras till 1841, då det som skulle bli statliga Vägverket bildades. Sedan dess har utvecklingen rasat framåt, och vi har alltid haft ett finger med i spelet. Det gör oss till den äldsta leverantören på marknaden.

Vår väg till Arento

 

1840
Kapten Axel Erik von Sydow ryter ifrån

Efter att bönderna, sedan urminnes tider, ansvarat för de svenska landsvägarna fick Kapten Axel Erik von Sydow nog. År 1840 skriftade den bereste och erfarne kaptenen ner sina åsikter; att vägarna var usla och att staten borde bidra med pengar, så att vägarna kunna ha samma höga kvalitet som andra europeiska vägar.

1841
Kungen hör – kungen förstår

Kapten von Sydows ord gav effekt. I augusti 1841 skrev kung Karl XIV Johan under det första regleringsbrevet för ”Kongliga Styrelsen för Allmänna Wäg- och Wattenbyggnader”, det som senare skulle bli Vägverket. Axel Erik von Sydow blev den första chefen för verket, till sin hjälp hade han sju tjänstemän på kontoret i Gamla Stan i Stockholm. Väghållningsskyldigheten låg dock fortfarande kvar på bönderna.

1883
Nytt namn: ”Kungliga väg- och vattenbyggnadsstyrelsen”

Drygt 40 år efter starten fick ämbetsverket nytt namn och fler arbetsuppgifter. 1882 ändrades namnet till Kungliga väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.

1891
Sveriges första väglag

När Sverige fick sin första väglag 1891 blev det ordning och rättvisa för underhållet av vägarna. Dessutom skulle markeringar sättas upp för att visa vem som svarade för underhållet. Sådana väghållningsstenar finns fortfarande kvar längs vägarna.

1900
Full fart framåt

Vid sekelskiftet 1900 fanns det 25 bilar i Sverige, tjugo år senare var antalet långt över 20 000. Nya krav kom att ställas på vägarna.

1923
Nu blir det bilskatt

Det blev en stor vinst för vägarna när bilskatten infördes år 1923, vilket behöves eftersom det under 1920–1921 gått från 20 000 bilar till 30 000 bilar. Trycket var helt klart något annat än tidigare. Skattemedlen gick till att förbättra vägnätet och många nya vägar byggdes.

1944
Bönderna slipper ansvar – vägväsendet förstatligas

1944 tog Vägverket över ansvaret för vägarna på landsbygden, då vägväsendet helt förstatligades. Nu slapp bönderna ta hand om vägarna.

1947
Nytt namn! Väg- och vattenbyggnadsverket

Namnet Väg- och vattenbyggnadsverket antogs för den samlande organisationen, såväl centralt som regionalt.

1967
Från vänster till höger och åter ett nytt namn

År 1967 var det dags att byta från vänster till högertrafik. Samtidigt förändrades verket och bytte namn till Statens vägverk. Ett tecken på att vägar nu var i huvudsak, inte vatten.

1983
Hej Borlänge, hej Vägverket

Under cirka 25 års tid var det lugn och ro i organisationen, men 1980 flyttades huvudkontoret till Borlänge – och tre år senare ändrades namnet till kort och gott: Vägverket.

1990
En beställare, en utförare

Vägverket delas i en beställar- och utförardel, för att få mer åtgärder på vägen för skattepengarna.

1992
Den stora omorganisationen

År 1992 gjordes en stor omorganisation av Vägverket, vilket innebar att länens vägförvaltning försvann. Därefter fortsatte förändringarna, bland annat skildes myndighetsuppgifter och produktionsuppgifter. Samtidigt satte Vägverket bestående avtryck i svenskt trafiksäkerhetsarbete genom Nollvisionen. Samtidigt tas Division Produktion i drift.

1996
Produktion, Konsult och Färjerederiet

Division Produktion delas i tre självständiga resultatenheter: Vägverket Konsult, Vägverket Färjerederiet och Vägverket Produktion. Det senare kommer snart att bli Svevia.

2007
Regeringens önskan: en gemensam organisation

Sommaren 2007 signalerar regeringen att de önskar att en gemensam organisation för transportsystemet ska bildas.

2008
Riksdagen klubbar fram Svevia

2007 tar regeringen upp frågan om bolagisering av Vägverket Produktion. Ett år senare, 2008, klubbar Riksdagen igenom bolagiseringen. Det nya bolagets namn blir Svevia.

2009
Svevia AB tar sina första steg

I början av 2009 tar Svevia sina första steg som ett nybildat aktiebolag. Affärsområdet Fastighet och Maskin ombildas till dotterbolag.

2011
Svevia Maskin AB på egna ben

Dotterbolaget Svevia Fastighet och Maskin AB delas i två separata bolag, Svevia Fastighet AB och Svevia Maskin AB.

2015
Äntligen Arento!

När det statliga bolaget Svevia bildades, 2009 var vi på Arento grenen Svevia Maskin. 2015 genomfördes en bolagsändring och vi bytte till vårt nuvarande namn. Vi är stolta över att våra medarbetare har gedigen kunskap om både maskiner och bygg- och entreprenadverksamhet. Den kunskapen använder vi med omsorg för att förenkla vardagen för våra kunder.


Källa maj, 2018
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/10445/RelatedFiles/100310_fran_kungligt_ambetsverk_till_sveriges_modernaste_myndighet.pdf Länk till annan webbplats.

http://www.svevia.se/gemensamma-sidor/om-svevia/vision-affarside--varderingar/var-historia.html Länk till annan webbplats.

https://www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.