Visselblåsning - rapportering av missförhållanden

Arento ska vara ett företag att lita på. Genom vår visselblåsarfunktion kan du rapportera om något inte går till på rätt sätt.

Riktlinjerna som leder oss rätt

Arento ska, som en del av Sveviakoncernen, vara ett företag som förknippas med hög etik och som du kan lita på. I alla våra affärer utgår vi från koncernens Affärsetiska riktlinjer som är antagna av koncernens vd. Som medarbetare och leverantör vägleds du av vår Uppförandekod som omfattar riktlinjer kring mänskliga rättigheter, säkerhet, miljö och sunda affärer.

Koncernen följer den så kallade Näringslivskoden som är utgiven av Institutet mot mutor, samt den överenskommelse för att motverka mutor och korruption som träffats mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn.

Andra dokument som leder oss rätt är foldern Vingla vitt och våra Affärsetiska krav för leverantörer. Här återfinns koncernens affärsetiska anvisningar.

För internationella leverantörer har koncernen en särskild Code of Conduct for International Suppliers.

Relaterade dokument:

Visselblåsning

Koncernen följer lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Önskar du rapportera missförhållanden är kontaktuppgifterna etik@svevia.se eller via telefonsvarare: 070-277 42 88.

Du kan vara anonym.