2020-09-23

elektroniska beställningar

Information till leverantörer som tar emot elektroniska beställningar från Arento:

  • Arento tillämpar automatisk matchning av inkommen faktura mot elektronisk beställning som den avser. Därför ska en faktura som baseras på elektronisk beställning innehålla Arentos inköpsordernummer.
  • Inköpsordernummer har format 1000xxxx och finns med på elektroniska beställningar från Arento.
  • En faktura ska endast ha ett inköpsordernummer som referens och inga andra tecken eller text får anges i samma fält.
  • Inköpsordernummer ska anges i ett specifikt fält på fakturan, som i formatet Svefaktura heter "OrderReference/BuyersID".

Motsvarande fält kan heta olika beroende på vilken systemlösning ni som leverantör använder för fakturering. Om ni saknar motsvarande fält i ert faktureringssystem uppmanar vi användningen av InExchange fakturaportal (fältet ert ordernummer) eller Beast portal (fältet köparens avropsnummer).


FÖRETAGS- OCH BANKUPPGIFTER

Organisationsnummer: 556825-4352

VAT: SE556825435201

Bankgiro: 694-3302

IBAN: SE79 5000 0000 0522 1101 8734

Bank: SEB, Sverige

Swift: ESSESESS

GLN nummer för e-fakturering: 7365568254351

VAN-operatör: InExchange

Arento AB är inget byggföretag och omfattas inte av reglerna för omvänd moms.

PÅMINNELSER

Påminnelser och inkassokrav får fortsatt skickas på papper till följande adress:

Arento AB
Ekonomistöd
Box 6
351 03 Växjö

Observera att denna adress endast får användas för olika typer av krav, inte för fakturor. Fakturor som skickas till denna adress kommer att returneras.

För påminnelser rekommenderar vi att de skickas via mail till ekonomi@svevia.se

VID FRÅGOR

Om du har frågor om fakturor eller bankuppgifter? Maila ekonomi@svevia.se eller ring Ekonomistöd 0771-99 00 90.