elektroniska beställningar

Information till leverantörer som tar emot elektroniska beställningar från Arento:

  • Arento tillämpar automatisk matchning av inkommen faktura mot elektronisk beställning som den avser. Därför ska en faktura som baseras på elektronisk beställning innehålla Arentos inköpsordernummer.
  • Inköpsordernummer har format 1000xxxx och finns med på elektroniska beställningar från Arento.
  • En faktura ska endast ha ett inköpsordernummer som referens och inga andra tecken eller text får anges i samma fält.
  • Inköpsordernummer ska anges i ett specifikt fält på fakturan, som i formatet Svefaktura heter "OrderReference/BuyersID".
Motsvarande fält kan heta olika beroende på vilken systemlösning ni som leverantör använder för fakturering. Om ni saknar motsvarande fält i ert faktureringssystem uppmanar vi användningen av InExchange fakturaportal (fältet ert ordernummer) eller Beast portal (fältet köparens avropsnummer).