FÖRETAGS- OCH BANKUPPGIFTER

Nedan hittar du Arentos företags- och bankuppgifter. Observera att Arento inte är ett byggföretag och därmed inte heller omfattas av reglerna för omvänd moms.

  • Organisationsnummer: 556825-4352
  • VAT: SE556825435201
  • Bankgiro: 694-3302
  • IBAN: SE79 5000 0000 0522 1101 8734
  • Bank: SEB, Sverige
  • Swift: ESSESESS
  • GLN nummer för e-fakturering: 7365568254351
  • VAN-operatör: InExchange
  • Peppol-id för e-fakturering enligt Peppolformatet: 0007:5568254352

Arento AB är inget byggföretag och omfattas inte av reglerna för omvänd moms.

PÅMINNELSER

Påminnelser och inkassokrav får fortsatt skickas på papper till följande adress:

Arento AB
Ekonomistöd
Box 6
351 03 Växjö

Observera att denna adress endast får användas för olika typer av krav, inte för fakturor. Fakturor som skickas till denna adress kommer att returneras.

För påminnelser rekommenderar vi att de skickas via mail till ekonomi@svevia.se

VID FRÅGOR

Om du har frågor om fakturor eller bankuppgifter? Maila ekonomi@svevia.se eller ring Ekonomistöd 0771-99 00 90.