KRAVINNEHÅLL FAKTURA

Vi vill arbeta med en mer effektiv och miljövänlig hantering av leverantörsfakturor och tar därför enbart emot e-fakturor. Fakturor som skickas till Arento måste innehålla viss obligatorisk information. Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras. Saknar e-fakturan ett giltig arbetsordernummer som referens kommer den omgående att returneras tillsammans med ett felmeddelande.

REFERENS PÅ FAKTURAN

  • En faktura måste alltid innehålla en referens i form av en arbetsorder eller en inköpsorder som tydligt ska finnas i huvudet på fakturan. Det är beställaren som ska upplysa er om referensen vid beställningen.

    Ogiltig referens medför att e-fakturan inte går att skicka till oss utan den kommer direkt tillbaka till er med ett felmeddelande.
  • En arbetsorder består av 4-9 siffror och börjar alltid med en 7:a. Inga bokstäver, bindestreck eller mellanslags får finnas med. Vid e-fakturering ska arbetsorder läggas i taggen ”RequisitionistDocumentReference”. Skriv endast arbetsordern i referensfältet.
  • En inköpsorder anges endast på fakturor som föregåtts av en elektronisk beställning. Se ytterligare information under Elektroniska beställningar.
  • Namn på beställaren bör också finnas med, men skrivs inte in i referensfältet utan i annat valfritt fält.

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Fakturan ska innehålla allmänna uppgifter enligt direktiv från Skatteverket och gällande momslagstiftning. Läs mer om kraven på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Utöver Skatteverkets krav ska fakturan också innehålla följande uppgifter:

  • Betaluppgifter dit fakturan ska betalas.
  • Betalningsvillkor (förfallodag)
  • Uppgift om F-skatt

Arento AB är inget byggföretag och omfattas inte av reglerna för omvänd moms.