2019-01-15

Fakturainnehåll

Fakturor som skickas till Arento måste innehålla viss obligatorisk information. Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras. Förfallodagen flyttas då fram till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan eller till avtalad kredittid.

En faktura ska innehålla: 

 • Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)

Leverantörens

 • Fullständiga juridiska namn
 • Fullständiga adress
 • Organisationsnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Plusgiro eller Bankgiro

Samt

 • Uppgift om F-skatt
 • Uppgift om omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Betalningsvillkor
 • Förfallodatum (om annat än 30 dagar avtalats)

Mottagarens

 • Juridiska namn
 • Adress
 • Organisationsnummer
 • Momsregistreringsnummer

Och

 • Beställarens namn och referens*
 • Arbetsordernummer (referensnummer som beställaren ska informera om)
 • Avtalsnummer (i förekommande fall)
 • Leveransnummer/leveransperiod
 • Artikelbeskrivning som tydligt anger vad varan eller tjänsten avser
 • Antal levererade enheter av varan eller tjänsten
 • Pris per enhet sam fakturabelopp
 • Moms per momssats samt totalt fakurabelopp**
 • Öresutjämning
 • Totalt fakturabelopp (belopp att betala)
 • Faktureringsavgifter o.d. ska inte utgå

Glöm inte:

* Referens på fakturan

En faktura ska alltid innehålla en referens i form av en arbetsorder som tydligt ska finnas på fakturan. Referensen ska bestå av 4-9 siffror (arbetsorder). Beställaren ska upplysa er om referensen vid beställning.

Detta arbetsordernummer måste stå som referens på fakturan. Skriv endast arbetsordernumret i referensfältet! Ogiltig referens medför att e-fakturan inte går att skicka till oss utan direkt kommer tillbaka till er med ett felmeddelande.

Namn på beställaren bör också finnas med, men skrivs inte in i referensfältet utan i annat valfritt fält.

** Omvänd moms vid byggtjänster och avgifter

Arento AB är inget byggföretag och omfattas inte av reglerna för omvänd moms.

Vid frågor

Om du har frågor eller funderingar, ring 0470-75 55 00 och fråga efter personal på reskontran.

FÖRETAGS- OCH BANKUPPGIFTER

Organisationsnummer: 556825-4352

VAT: SE556825435201

Bankgiro: 694-3302

IBAN: SE79 5000 0000 0522 1101 8734

Bank: SEB, Sverige

Swift: ESSESESS

GLN nummer för e-fakturering: 7365568254351

Arento AB är inget byggföretag och omfattas inte av reglerna för omvänd moms.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om hur du kan hantera cookies.