2023-03-10

Ledning och finanser

En långsiktig partner. Det är vad vi vill vara – och har alla förutsättningar för. Här kan du fördjupa dig i vår ekonomi och se vilka det är som sätter riktningen framåt.

Arento har sitt ursprung i myndigheten Vägverket. År 2009 bildades det statliga bolaget Svevia där vi var grenen Svevia Maskin. I en bolagsändring år 2015 bytte vi namn till Arento. Vi ingår fortsatt i den ekonomiskt starka Sveviakoncernen och är ett helsvenskt bolag.

VD Robert Karlsson

Robert Karlsson

VD

Anställd i Svevia-koncernen: 2013

Utbildning: Maskiningenjör

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Elkapsling AB, AB Borggårds Bruk.

Maskinchef Johan Thuresson

JOHAN THURESSON

AFFÄRSOmrådesCHEF KunDcenter NORD

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 2008

Utbildning: Maskiningenjör

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, ASH, Ericsson, Piraterna Speedway.

Affärsområdeschef Fredrik Nylén

FREDRIK NYLÉN

Affärsområdeschef Kundcenter SYD

 

Affärsområdeschef Peter Tjäder

PETER TJÄDER

AFFÄRSOMRÅDESCHEF DRIFTMASKINER

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 2008

Utbildning: Elprogrammet och tekniskt basår

Arbetslivserfarenhet: Svevia Maskin, Vägverket produktion, maskinansvarig på entreprenadföretag, Ericsson.

Affärsområdeschef Stefan Johansson

Stefan Johansson

affärsområdeschef beläggningsmaskiner

Anställd i Svevia-koncernen: 2017

Utbildning: Fordonsteknisk linje, intern och extern vidareutbildning

Arbetslivserfarenhet: delägare åkeri( Egenföretagare ), Svevia Maskin

Marknadschef Johanna Berggren

JOHANNA BERGGREN

AFFÄRSOMRÅDEsCHEF PERSONBILAR/MaRKNADSCHEF

Anställd i Svevia-koncernen: 2009

Utbildning: Fil. kand och Master of Business Adminstration (MBA)

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Hewlett Packard, Nobia AB, JM AB, Botniabanan AB.

Controller Christoffer Andersson

CHRISTOFFER ANDERSSON

CONTROLLER

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 1995

Utbildning: Civilingenjör Maskin

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket.

KMA Inger Andersson

INGER ANDERSSON

kvalitet, MILJÖ och ARBETSMILJÖ. INTERNREVISOR

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 1993

Utbildning: Förvaltningslinjen

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket, Ericsson.

KMA Oscar Burlin

OSCAR BURLIN

kvalitet, MILJÖ och ARBETSMILJÖ. INTERNREVISOR

Anställd Svevia-koncernen: 2013

Utbildning: Civilingenjör Kvalitetsutveckling

Arbetslivserfarenhet: Svevia.

Maskinchef Åke Johansson

åke johansson

VERKSAMHETSUTVECKLING

Anställd i Svevia-koncernen: 1987

Utbildning: Fordonsteknisk linje, intern och extern vidareutbildning

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket, privata verkstäder.

IT Jörgen Köhn

Jörgen köhn

it

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 1994

Utbildning: Teleteknisk med påbyggnad data och mikroelektronik

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket.

Inköpschef Peter Nyström

Peter Nyström

INKÖPSCHEF

Anställd i Svevia-koncernen: 2016

Utbildning: Yrkeshögskola – Strategiskt inköp

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Woody Bygghandel.

HR Business Partner Weronica Wiberg

WERONICA WIBERG

HR

Anställd i Svevia-koncernen: 2009

Utbildning: Fil. kand arbetsvetenskap

Arbetslivserfarenhet: Linnéuniversitet, Svevia, DHL.