2022-02-04

Ledning och finanser

En långsiktig partner. Det är vad vi vill vara – och har alla förutsättningar för. Här kan du fördjupa dig i vår ekonomi och se vilka det är som sätter riktningen framåt.

Arento har sitt ursprung i myndigheten Vägverket. År 2009 bildades det statliga bolaget Svevia där vi var grenen Svevia Maskin. I en bolagsändring år 2015 bytte vi namn till Arento. Vi ingår fortsatt i den ekonomiskt starka Sveviakoncernen och är ett helsvenskt bolag.

VD Robert Karlsson

Robert Karlsson

VD

Anställd i Svevia-koncernen: 2013

Utbildning: Maskiningenjör

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Elkapsling AB, AB Borggårds Bruk.

Maskinchef Johan Thuresson

JOHAN THURESSON

AFFÄRSOmrådesCHEF KunDcenter

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 2008

Utbildning: Maskiningenjör

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, ASH, Ericsson, Piraterna Speedway.

Maskinchef Anders Eriksson

anders eriksson

affärsområdeschef beläggningsmaskiner

Anställd i Svevia-koncernen: 2016

Utbildning: Produktionsingenjör

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Skanska, Vägverket Produktion, NCC.

Maskinchef Åke Johansson

åke johansson

affärsområdeschef driftmaskiner

Anställd i Svevia-koncernen: 1987

Utbildning: Fordonsteknisk linje, intern och extern vidareutbildning

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket, privata verkstäder.

Marknadschef Johanna Berggren

JOHANNA BERGGREN

AFFÄRSOMRÅDEsCHEF PERSONBILAR/MaRKNADSCHEF

Anställd i Svevia-koncernen: 2009

Utbildning: Fil. kand och Master of Business Adminstration (MBA)

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Hewlett Packard, Nobia AB, JM AB, Botniabanan AB.

Controller Christoffer Andersson

CHRISTOFFER ANDERSSON

CONTROLLER

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 1995

Utbildning: Civilingenjör Maskin

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket.

KMA Inger Andersson

INGER ANDERSSON

kvalitet, MILJÖ och ARBETSMILJÖ. INTERNREVISOR

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 1993

Utbildning: Förvaltningslinjen

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket, Ericsson.

KMA Oscar Burlin

OSCAR BURLIN

kvalitet, MILJÖ och ARBETSMILJÖ. INTERNREVISOR

Anställd Svevia-koncernen: 2013

Utbildning: Civilingenjör Kvalitetsutveckling

Arbetslivserfarenhet: Svevia.

Inköpschef Peter Nyström

Peter Nyström

INKÖPSCHEF

Anställd i Svevia-koncernen: 2016

Utbildning: Yrkeshögskola – Strategiskt inköp

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Woody Bygghandel.

HR Business Partner Sandra Stadelmann

WERONICA WIBERG

HR

 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om hur du kan hantera cookies.