2022-12-19

Ledning och finanser

En långsiktig partner. Det är vad vi vill vara – och har alla förutsättningar för. Här kan du fördjupa dig i vår ekonomi och se vilka det är som sätter riktningen framåt.

Arento har sitt ursprung i myndigheten Vägverket. År 2009 bildades det statliga bolaget Svevia där vi var grenen Svevia Maskin. I en bolagsändring år 2015 bytte vi namn till Arento. Vi ingår fortsatt i den ekonomiskt starka Sveviakoncernen och är ett helsvenskt bolag.

VD Robert Karlsson

Robert Karlsson

VD

Anställd i Svevia-koncernen: 2013

Utbildning: Maskiningenjör

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Elkapsling AB, AB Borggårds Bruk.

Maskinchef Johan Thuresson

JOHAN THURESSON

AFFÄRSOmrådesCHEF KunDcenter NORD

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 2008

Utbildning: Maskiningenjör

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, ASH, Ericsson, Piraterna Speedway.

Maskinchef Åke Johansson

FREDRIK NYLÉN

Affärsområdeschef Kundcenter SYD

 

Maskinchef Åke Johansson

PETER TJÄDER

AFFÄRSOMRÅDESCHEF DRIFTMASKINER


Maskinchef Anders Eriksson

anders eriksson

affärsområdeschef beläggningsmaskiner

Anställd i Svevia-koncernen: 2016

Utbildning: Produktionsingenjör

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Skanska, Vägverket Produktion, NCC.

Marknadschef Johanna Berggren

JOHANNA BERGGREN

AFFÄRSOMRÅDEsCHEF PERSONBILAR/MaRKNADSCHEF

Anställd i Svevia-koncernen: 2009

Utbildning: Fil. kand och Master of Business Adminstration (MBA)

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Hewlett Packard, Nobia AB, JM AB, Botniabanan AB.

Controller Christoffer Andersson

CHRISTOFFER ANDERSSON

CONTROLLER

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 1995

Utbildning: Civilingenjör Maskin

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket.

KMA Inger Andersson

INGER ANDERSSON

kvalitet, MILJÖ och ARBETSMILJÖ. INTERNREVISOR

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 1993

Utbildning: Förvaltningslinjen

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket, Ericsson.

KMA Oscar Burlin

OSCAR BURLIN

kvalitet, MILJÖ och ARBETSMILJÖ. INTERNREVISOR

Anställd Svevia-koncernen: 2013

Utbildning: Civilingenjör Kvalitetsutveckling

Arbetslivserfarenhet: Svevia.

Maskinchef Åke Johansson

åke johansson

VERKSAMHETSUTVECKLING

Anställd i Svevia-koncernen: 1987

Utbildning: Fordonsteknisk linje, intern och extern vidareutbildning

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket, privata verkstäder.

Inköpschef Peter Nyström

Peter Nyström

INKÖPSCHEF

Anställd i Svevia-koncernen: 2016

Utbildning: Yrkeshögskola – Strategiskt inköp

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Woody Bygghandel.

HR Business Partner Sandra Stadelmann

WERONICA WIBERG

HR

Anställd i Svevia-koncernen: 2009

Utbildning: Fil. kand arbetsvetenskap

Arbetslivserfarenhet: Linnéuniversitet, Svevia, DHL.