Minska risken för vibrationsskador

Med hjälp av Arentos vibrationssticka kan du enkelt kolla hur länge ett handverktyg kan användas innan du når ett kritiskt värde där risken för skador ökar. Fler tips får du i filmen om vibrationsskador.