Tips för att undvika Dammspridning

Här ger vi tips om hur du effektivt undviker dammspridning. Tänk på att det inte bara är den som orsakar dammet som berörs utan hela arbetsplatsen. Ta hänsyn och vidta de skyddsåtgärder som går för att minimera hälsoriskerna.