Grön etablering

På ett normalt bygge går 70 procent av all energiförbrukning till bodar och belysning. En grön etablering enligt vårt koncept innebär att du kan sänka energiförbrukningen med 50 procent. Det visar både studier gjorda vid Luleå tekniska universitet och vår egen erfarenhet.

FEM framgångsfaktorer

Gröna etableringar är något dyrare att hyra, men kostnaden sparas in på lägre energiförbrukning. Satsar du på energisnåla bodar och bra belysning sparar du med andra ord både pengar och miljö.

1. Energibodar

 • Från- och tilluftsventilation med återvinning
 • Rörelsedetektorstyrd rumsbelysning
 • Värmepump som minskar förbrukningen av direktverkande el
 • Snålspolande toaletter, vattenbesparande duschar och miljöklassade vitvaror
 • Sänkt värme under natt- och helguppehåll
 • Automatisk dörrstängare

2. Yttre isolering

 •  Isolering av bodarnas tak och väggar
 • Gummiduk på gavlar och sidor
 • Bodarna placeras på markduk
 • Utförs på alla typer av bodar, energibesparingen blir minst 35 procent

3. Lågenergibelysning

 • Punktbelysning i containrar och sovbaracker
 • Belysningsmaster med lågenergilampor på 150 W. Ger samma ljusstyrka som halogenlampor på 1500 W

4. Energicontainrar

 • Välisolerade förrådscontainrar
 • Punktbelysning med lågenergilampor

5. Mätning och uppföljning

 • Fjärravläsning där förbrukning och effekt av vidtagna åtgärder kan följas dag för dag
 • Även lokal mätare kan installeras
 • Åtgärdspaket tas fram utifrån resultat. På så sätt kan vi gemensamt sänka energikostnaderna ytterligare.