TA-erbjudande

Du kan med tillförsikt lämna all projektledning kring dina trafikanordningar till oss. Vi har såväl material och fordon, som kunskap och befogenheter.

Arento, tillsammans med våra samarbetspartners, tar på oss att vara utmärkningsansvariga, ordna med polis- och grävtillstånd och att sköta jour, tillsyn och underhåll. Vi erbjuder också följande tjänster; TMA-bilar med förare, utsättning av barriärer eller flaggvakts- och trafiklotstjänster för komplicerade trafikanordningar. När arbetet är avslutat tar vi självklart hand om avetableringen på ett säkert sätt.

Det här erbjuder vi:

  • Planering och logistik
  • TA-planer
  • Tillstånd och myndighetskontakter
  • Utsättning och avetablering av trafikanordningar
  • TMA-bil och trafiklots

Vi tillverkar Specialskyltar:

Behöver du tillfälliga informationsskyltar för anläggnings- och vägarbeten? Vi har ett stort standardsortiment och tillverkar även specialskyltar där vi applicerar text för anpassade budskap. Vill du hämta i vårt kundcenter går det bra, men vi kan också leverera allt material på plats. Då ställer vi upp skyltarna där de ska vara och tar bort dem då du inte längre behöver dem.

Det här erbjuder vi:

  • Tillverkning av anpassade informationsskyltar för anvisning och avstängning
  • Stort standardsortiment
  • Utkörning och bortstädning