Vi utbildar för säkrare arbete

Rätt kunskaper är avgörande för kvalitet och säkerhet i ditt arbete – och många olyckor i bygg- och trafikmiljöer hade kunnat undvikas om bara kunskaperna funnits där.

Arento erbjuder utbildningar på flera av våra produktområden, som ger praktiska och teoretiska erfarenheter för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön. Utbildningarna omfattar alltid relevanta lagar och förordningar för det arbete som kursen gäller. Dessutom får du råd kring skötsel och underhåll som borgar för en problemfri maskintillvaro.

Vi håller våra utbildningar antingen i våra lokaler, eller på plats hos dig. Hör av dig till ditt närmaste kundcenter för att få veta mer!