2023-09-14

PROFILPRYLAR INTRESSEANMÄLAN

Arento kommer att göra en årsupphandling av profilartiklar för att få ner priserna per enhet. Fyll i antalet du önskar och fyll i "0" om du inte är intresserad av artikeln. Kostnad per enhet kommer att presenteras innan slutgiltig beställning läggs.

Observera att detta innebär att det inte kommer att finnas beställningsbara artiklar i inköpsportalen (Meri) och att det därför är viktigt att tänka förbrukning på helårsbasis.

Samtliga fält, utom "övriga kommentarer/önskemål", måste fyllas i för att formuläret ska skickas i väg.